Friday, June 12, 2009

Sangeeth Wijesuriya - Suhadinee

Sangeeth Wijesuriya - Suhadinee

01. Rosi
02. Hithena Hithakata
03. Thawama Nidi
04. Raa Seethe
05. Paata Paata
06. Sabara
07. Amma
08. Shallala
09. Nandamma
10. Preethi Wela
11. Podi Magula
12. Rubari
13. San Sun Nuwan Salala
14. Bududhan Saranam

Download
RapidShare

Wednesday, June 10, 2009

rukmaµii ðeevii - rukmaµii ðeevii

rukmaµii ðeevii - rukmaµii ðeevii

Artwork

Disc 1

galaa kanðeeðii
þaru paayana aakaasee
oolu maleehi suðoo
ruupaya saapaya vee magee
kookilayaa
aða haDanava himiyani
mee gáGaa jalaazee
pem rajaðahanee
ðeviyan koo
aaðarapaana suðaa
zaanþa mee preemee
aaðara naðiya galaa
aaðarayayi karuµaavayi
mageeya preema maalinii
raaµii enkoo
sanðhyaavee zriiya

Disc 2

aaðaraya nisaa
haða gileyi
vaasanaavanþa kala labaa
sþhiira aalee
ðenna priyee ðææþata oya ðææþa
monava hiþaagena
mooranavaa preemee haðee
koo maagee seepaalikaa
maagee pemvaþaa
ðuxmanþa ahoo kimaðaa
pem mal maalaa
muhuðu paþulee kimiðii
mælavii yannaa haða maagee
mævilaa peneevi ruupee
æsee giiþee maðhura jiivee
ara ramaµii pem

Downloads
RapidShare
Mininova